Karla Ausland-Bjerkely

Karla Ausland-Bjerkely

Uddannelseslæge
1. februar – 31. juli 2024

Marianne Haugland

Marianne Haugland

Uddannelseslæge
1. september 2023 –
31. august 2024

Emma

Emma Nielsen

Uddannelseslæge
Kommer 1 gang om måneden

Name

Mette Grønhøj

Uddannelseslæge
Kommer 1 gang om måneden