Attestpriser:

Sygemelding til arbejdsgiver:  880 kr.
Sygemelding til studerende: 200 kr. + moms

Mulighedserklæring: 800 kr.

Handicapkort/ledsagekort: 400 kr. + moms

Motorattest (<75 år): 440 kr. + moms
Motorattest (75 år og opefter): 800 kr. + moms

Værgemålsattest /fremtidsfuldmagt: 2500 kr. + moms

Attester vedr. lægemidler i forbindelse med rejse:  regning efter omfang
Attester au pair og udvekslingsstudent:  regning efter omfang
Timesats: 1600 kr. + moms. (der afregnes pr. påbegyndt kvarter samt for forberedelsestid)

Udeblivelse fra privatkonsultationer (rejsevaccination, kørekort m.m.): 250 kr.