Bellinge Lægehus blev akkrediteret 7. juni 2018. 

Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Almen delepraksis med fem læger om fire ydernumre. Der er tilknyttet to uddannelseslæger, tre sygeplejersker, fire sekretærer samt en bioanalytiker.

Surveyteamet oplever en struktureret klinik, hvor der styres mod et fælles mål, med høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Klinikken har både før og i forbindelse med akkrediteringen arbejdet meget med kvalitet og der foreligger flotte skriftlige procedurer, der sikrer ensartet behandling i det daglige kliniske arbejde.

Der er gennemført survey med flot resultat