Der kan bestilles medicin ved selvbetjeningsmodul (klar når du modtager svar), pr. telefon efter kl. 9 og ved kontakt til klinikken.

Hvis du ikke kan genbestille din medicin på nettet, kan det skyldes, at du har en recept til flere gange liggende på apoteket. Det kan du få oplyst på din medicinprofil eller fmk-online eller ved kontakt til et apotek.
Afhængighedsskabende medicin.
Stærk smertestillende medicin, beroligende medicin og sovepiller skal bestilles ved fremmøde i klinikken, se afhængighedsskabende medicin.

Anbefalinger fra Det Regionale Lægemiddelråd.
Når en læge ordinerer et lægemiddel, har han/hun det faglige ansvar for denne behandling, indtil den er afsluttet eller overdraget. Den behandlingsansvarlige læge skal selv udstede recepter på de relevante lægemidler, med paknings-størrelse og reiteration frem til næste planlagte kontrol.

Læger bør ikke forny recepter “for hinanden”, uanset om det i det pågældende øjeblik synes mest praktisk. Dette vil indebære en risiko for, at receptudstederen ikke har det fulde overblik over den pågældende behandling og kan medvirke til manglende kontrol med behandlingen.