Lægelig indikation for henvisning
Det er lægen, der vurderer, om der er lægelig indikation for, at en patient bør have udstedt en lægehenvisning. Det gælder, uanset om patienten har en sundhedsforsikring eller ej.

Henvisning udstedes
Hvis lægen vurderer, at der er indikation for at henvise til et offentligt behandlingstilbud, udstedes henvisningen – uanset om patienten ønsker at bruge den i det offentlige system eller til brug for en sundhedsforsikring.

Almindeligt konsultationshonorar
Udstedelse af en lægehenvisning udløser ikke særskilt honorar, men er omfattet af det almindelige konsultationshonorar.

Privat sundhedsforsikring ønskes brugt
Tilkendegiver patienten under konsultationen, at en privat sundhedsforsikring ønskes bragt i anvendelse, medgives patienten en kopi af henvisningen, og der opkræves ikke særskilt honorar fra patienten.

Henvender patienten sig efter konsultationen og efter udstedt henvisning og oplyser, at han vil bruge sin private sundhedsforsikring, udskrives henvisningen. Patienten henter og viderebringere selv denne henvisning. Denne kontakt er sygesikringen uvedkommende, hvorfor der kan opkræves et honorar herfor.

Ingen henvisning udstedt eller yderligere oplysninger ønskes
Hvis der ikke er udstedt henvisning, eller forsikringsselskabet ønsker yderligere dokumentation, bruges Sundhedsforsikringsattest FP 710.

Anmodningen om attestudstedelse skal komme fra forsikringsselskabet skriftligt .

Alle forsikringsselskaber anerkender ovenstående fremgangsmåde og er forpligtiget til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, kan der henvises  til denne hjemmeside eller bede selskabets læge om at ringe til os eller kontakte os på edifact ydernr. 038865.